West Yangon University Research Journal Vol.8, No.2 West Yangon University Research Journal, May 2020, Vol.8,No.1 ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ် “Scout Founder’s Day” အထိမ်းအမှတ် တက္ကသိုလ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး လှုပ်ရှားမှု Authors can publish at no cost if articles are accepted by journals of the following publishers: De Gruyter To bring up innovative academicians who can render excellent and dynamic service to society with upmost sincerity and loyalty. You can find information by method, by discipline or academic level. The Higher Education Seminars also dealt with the need for enhancement of the quality of the distance education system. Vision of the University. educational policy, educational management and pedagogy. The University of Yangon Library manages the University of Yangon Repository, which collects all the research outputs of the university. Citations consist of standard elements, and contain all the information necessary to identify and track down publications, including: Citations may look different, depending on what is being cited and which style was used to create them. Open Access content aggregators: BASE, CORE, OpenAIRE. With the vision “to train teachers, researchers and educationists capable of producing lifelong Unpaywall extension installed on your browser (Chrome or Firefox) will help you to find millions of peer-reviewed journal articles 2009-2012, YURJ (Yangon University Research Journal) 2007-2009, KURJ (Kyaukse University Research Journal) ... she is one of the Myanmar collaboration researchers in Myanmar’s emerging new generation elites research at the Education Research Institute of Seoul National University from January, 2018 to August, 2018. Following the enactment of the University Law of 1964, the Faculty of Education was upgraded to become a university status, degree-awarding professional Institute of Education. design and upgrading teacher education curricula, training courses and programmes, as well A Heartfelt and Warm Welcome to Yangon University of Education! Yangon University of Education is a unique place that can produce good, efficient place that can produce good, efficient and qualified teachers, teacher-educators and experts in education for the whole country. We are proud to be able to be to say that Yangon University of Education (YUOE) is the leading university of teacher educaiton sector in Myanmar with a history of 87 years of SAGE Research Methods Cases (Part 1) – is a bank of exclusively commissioned case studies showing the challenges and successes of doing research, written by the researchers themselves. To choose a particular citation style, ask your faculty which style they require. To request training contact the library at uylibrary@uy.edu.mm. learners who can generate able citizens to create a learning society”, YUOE is a professional Publications that must be cited include: books, book chapters, journal articles, web pages, dissertations and theses, etc. The University of Dublin College has developed a guide which provides useful information on scholarly publishing, such as finding the best journal, author identity, or promoting publications and communications. Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer. Taylor & Francis. (IDEALS), ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္၏ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းနွင့္ခံုနံပါတ္၊ ေျဖဆိုရမည့္ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာတို႔ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း, ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္နွစ္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ ေလွၽ်ာက္လြႊာေခၚယူျခင္း, ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္နွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာေခၚယူျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထပ္ဆင့္ေၾကညာခၽက္, ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း, မြန်မာနိုင်ငံဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ အကြိမ်(၂၀)‌မြောက် သုတေသနညီလာခံ စာတမ်းဖတ်ကြားမည့် အချိန်စာရင်း, ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် မာလ်တီမီဒီယာအတတ်ပညာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ(ပညာရေး) PGDMA အမှတ်စဉ်(၂၀) စာမေးပွဲ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာချက်, ရန်ကုန်ပညာ‌ရေးတက္ကသိုလ် သင်ကြားရေး ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ ရာထူးတိုးမြှင့်/ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း, ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် မဟာပညာရေးဘွဲ့ (ဒုတိယနှစ်) ပါရဂူဘွဲ့ (ကျမ်းပြု) သင်တန်းများ၏ Online Banking ဖြင့် ကျောင်းလခပေးသွင်းခြင်းအား ယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။, ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများပညာဆက်လက်သင်ခွင့်လျှောက်လွှာ, Convince the National Education Policy and commit to its responsibilities, Train “IDEALS” educationists – student teachers, in-service teachers, researchers and educator who can contribute to National Education as well as keep abreast with the international standards, Advance pedagogy, professional competency, research, innovation and creativity in the institution, Take the responsibility for the teacher education programmes, cooperating with other organizations, to select the trainees who are bright and interested in teaching, to appoint the teachers who are academically strong and committed to the profession, to generate a conducive learning environment, to implement a Quality Assurance (QA) System, to increase cooperation with local and international experts and organizations, to establish the National Teacher Council, to restructure the existing organization of the Institution, to implement new teaching programmes in upgrading the Public-Private Partnership, to find reliable sources for raising funds. In 1987, the Research Department was transformed into the Department of Management Studies and another academic department, the Department of Applied Economics was created. The Myanmar Health Sciences Research (MHSR) Journal is published by the Department of Medical Research, Ministry of Health and Sports, Republic of the Union of Myanmar. University of Yangon Library is licensing URKUND, a plagiarism checking tool. which are almost the same with regional and international benchmarks in teacher education. Universal Journal of Educational Research . leading university of teacher educaiton sector in Myanmar with a history of 87 years of The aims and scope of the journals are to: • Provide a journal that reports research on topics that are of international significance across educational contexts The Zotero website also offers guides help you use Zotero. make them relevant to the demands of the modern age. Educational Background • Doctor of Science, Kyoto University, Japan, 2008 • Master of Informatics, Okayama University of Science, Japan, 2005 • MSc, University of Mandalay, Myanmar, 2000 • BSc (Honours), University of Mandalay Myanmar, 1996. colleges. As an important academic exchange platform, scientists and researchers can know the most up-to-date academic trends and seek valuable primary sources for reference. Subscribe. Current issue Browse list of issues Explore. Teaching Subjects: Modeling, Simulation, Optimization and Chemical Process Design , Fats and Oil Technology. Global Search of the University of Yangon E-Library, International Relations and Political Science, https://community.mendeley.com/guides/videos, a useful guide that explains what referencing and citation is and how to use the following different referencing and citation styles: APA, Chicago, Harvard, MLA and Vancouver, a guide which provides useful information on scholarly publishing, such as finding the best journal, author identity, or promoting publications and communications, difference between sharing your work in an open access institutional repository and a research network (like ResearchGate or Academia.edu), Facts, figures, ideas, or other information that is not common knowledge, Ideas, words, or theories that you paraphrase in your own work, Exact language that another person used in other publications. 2, pp. 4. 6, No. We proudly distinguish Please see the University of Yangon Repository policy on the repository home page for details. © 2021 University Of Yangon. expert in the subject matter content as well as the person keen in padegocial knowledge. The vision of Yangon Technological University is to become a highly-prestigious technological centre of excellence in teaching and research with a strong commitment to educate and train students of high calibre to become well-rounded, highly-qualified engineers, specialists with the ability to solve complex problems and researchers who … Workshop on “How to Develop Research Culture” West Yangon University, Yangon Myanmar ဩဂုတ် 5, 2020; Study with Australia Campaign-Australian Online Higher Education Showcase (FREE Australia Online Short Courses) သင်တန်း ဇွန် 16, 2020; West Yangon University Research Journal Vol.8, No.2 ဇွန် 11, 2020 PhD (Edu.) Citation search. 31 talking about this. This research was a collaborative classroom action research whose main purpose was to know whether or not storytelling could improve the students’ speaking skill. There are a number of tools available for creating your online researcher profile. SAGE Research … The International Journal of Educational Research publishes research manuscripts in the field of education.Work must be of a quality and context that the Editorial Board think would be of interest to an international readership. Compassion (Yangon University Research Journal Voi.8) (18) Analysis of Loving-kindness Used in Daily Life (Yangon University Research Journal Vol.9, No.1) 2018-2019 ကိုယ်တိုင် Seminar (1) “Buddhist Philosophy and Ethics for Peace” (Korea Organizing Committee for UN International Day of Peace) 22-2-2019 – 24-2-12019, Vietnam, Hanoi. The service also provides personal help via email (uylibrary@uy.edu.mm) and phone (dial 95 1 537250), Choose the right journal for your research. the past decades. Published nine times a year, ER aims to make major programmatic research and new findings of broad importance widely accessible. Workshop on “How to Develop Research Culture” West Yangon University, Yangon Myanmar ဩဂုတ် 5, 2020; Study with Australia Campaign-Australian Online Higher Education Showcase (FREE Australia Online Short Courses) သင်တန်း ဇွန် 16, 2020; West Yangon University Research Journal Vol.8, No.2 ဇွန် 11, 2020 Educational Researcher (ER) publishes scholarly articles that are of general significance to the education research community and that come from a wide range of areas of education research and related disciplines. Click on the link to read a guide. Heyne Ideas or words that come from a book, an article or any other source of information need to be cited. Top; About this journal. We, Citation search. Faculty needs to contact the Library asking to create an account in order to start using URKUND. How to use URKUND plagiarism detection software. can contribute excellent and dynamic services to society. Google Scholar Citations – provide a simple way for authors to keep track of citations to their articles. The university traces its origins to Rangoon University's Department of Engineering established in 1924 during the British colonial period.In the beginning, the department was located in the extended compound of Rangoon General Hospital in downtown Yangon and consisted of two lecturers and 17 students. On 1 October 1966, the Practising School of the Institute of Education was transferred to the Department of Basic Education and was directly administered by the office of the Divisional Education officer, Yangon. It publishes original articles, review articles, short reports and correspondences in the field of biomedical and health sciences. Your online researcher profile increases the visibility and impact of your research; improves your chances of being identified by potential collaborators, and of being cited. The subjects were … 18K likes. to strengthen the current infrastructure. Aims and scope; Instructions for authors; Journal information ; Special issues; Editorial board; Related websites; … University College Dublin has produced a useful resource explaining the difference between sharing your work in an open access institutional repository and a research network (like ResearchGate or Academia.edu). Therefore, we are nurturing the competent and innoivative teachers who You can also make your profile public, so that it may appear in Google Scholar results when people search for your name. (University of Tokyo) Rector Yangon University of Education. Sage Publications 74% of journals listed in DOAJ do not charge Article Processing Charges. Research methods. Meanwhile, the specific purposes consisted of describing: (1) the lecturer’s activities, (2) the students’ activities, and (3) the students’ responses when storytelling was applied in the speaking class. Online introductory video tutorials are available from Below are our recommendations: ORCID provides a persistent digital identifier that distinguishes you from every other researcher. University of Delhi announces Four ONLINE JOURNALS on Creative Writing, the Humanities and the Social Sciences, and the Natural Sciences and DU Journal of Undergraduate Research and Innovation. University of Yangon Repository (UYR) – research articles published by authors from the University of Yangon, E-journals & Books – a tool for finding e-books and e-journals available to the users of the Library Training takes place every first and last Thursday of the month. About this journal. Use Directory of Open Access Journals (DOAJ) to identify more open access journals. In 1973, it began offering a master's degree program (MSc in Computer Science), and a graduate diploma program (Diploma in Automated Computing) in cooperation with the Mathematics Department of Yangon University. Deposit your article in the University of Yangon Repository. In 1927, it became a separate entity, BOC College of Engineering and … Open Access Button extension installed on your Chrome browser will help you find articles and to request an article directly from the author She is also doing research on the linkage … Global ETD Search – search over 4 million electronic theses and dissertations contained in the NDLTD archive SAGE Research Methods – supports research at all levels by providing material to guide users through every step of the research process. Additional training opportunities can be organized as required. This is a free citation management tool that can be downloaded from the Zotero website. “Teacher” is the one who is the University of Yangon Library users can access SAGE databases on research methodologies and case studies. Bibliographic management software allows a researcher to create, organize and import references. Universal Journal of Educational Research is an international peer-reviewed journal that publishes original and high-quality research papers in all areas of education. Research interests: Catalysis and Reaction Engineering , Biomass Energy. Yangon Technological University (YTU) former of RIT(Rangoon Institude of Technology) and YIT Moreover, it is the leader of the working group of the development for Teacher You can cooperate with others, cite while you write, automatically format references in specific bibliographic styles, and create bibliographies. It added … Universities Research Journal 2014, Vol. University of Yangon Library users can access SAGE databases on research methodologies and case studies. University Avenue Road, Kamayut Township 11041, Yangon, Myanmar. (Head of Division-Training-1, Principal-1; SAT -38; JAT-72; and PAT-49). 2009-2012, YURJ (Yangon University Research Journal) 2007-2009, KURJ (Kyaukse University Research Journal) Publication (Research Papers) (1) 2020, “A Study of the Concept of Wu Wei in Lao Tzu’s Taoism” (2nd Author), Myeik University Research Journal, Vol. In October of 2018, a research paper under the title of “Existing Pedagogical situation of Producing Russian Language Specialists and Professionals of Yangon University of Foreign Languages, Myanmar” was presented at the International Conference on Russian Language in Hochiminh Pedagogical Institute in Hochiminh city, Vietnam. Many researchers have difficulty in deciding where to publish their work or how to identify and avoid predatory publishers. For law studies, see the guide to Oscola citation style , which was devised by the Faculty of Law at Oxford University and is widely-used. univeristy with a social mission via solid and sound educaitonal philosophy throughout In Myanmar, responsibility for higher education depends on … The University of Yangon Repository (UYR) is an open access repository that provides access to scholarship produced by the University of Yangon. These competence-based curriculum and programmes ensure the student’s competency and These journals will be available on-line, free of … Remote access is not available and you need to come to the Library to use these databases. Rangun (offiziell Yangon [jaŋˈgʊn], englisch Rangoon) ist eine Stadt in Myanmar und Hauptstadt des Verwaltungsbezirks Yangon-Division.Mit rund 5,21 Millionen Einwohnern in der eigentlichen Stadt und 5.998.000 Einwohnern in der Agglomeration (Stand Census von 2013) ist Rangun die größte Stadt und das industrielle Zentrum des Landes.Bis zum Jahr 2005 war Rangun die … 2019 Impact Factor. E-journals & Books – a tool for finding e-books and e-journals available to the users of the Library, Global Search of the University of Yangon E-Library – A one-step search of databases, e-journals, e-books, and the institutional repository The Journal of Educational Research. It can be downloaded from Mendeley Today the University is going through a process of revitalization that will create a flagship university for the future development of the country. It has been published since April 1989 with ISSN 1015-0781. Plans have also been … to interdisciplinary research based projects, pedagogies of reflective thinking, engagement with highly academic enrichment and social enrichment activities, career guidance, and In AY 1987-88, there were only 38,050 students but by AY 2001-2002, the number has increased to 560,781 students. accordingly, make sure our academic programmes that implement the quality programmes Published Research… Page Investigation of some Biological Activities of Flowers, Leaves and Bark of Peltophorum pterocarpum (DC.)K. After the University Education Act of 1964, all professional colleges and institutes of the university such as the Institute of Medicine 1, Rangoon Institute of Technology and Yangon Institute of Economics became independent universities, leaving the Yangon University with liberal arts, sciences and law. The Reference Service provides library users with research assistance and guidance in locating information and resources. The University of Computer Studies, Yangon ... UCC provided computer education and training to university and government employees. To register for training, email the library at uylibrary@uy.edu.mm. Directory of Open Access Books. Edward Elgar Publishing Remote access is not available and you need to come to the Library to use these databases. Comptencies Standard Framewrok (TCSF) which is to be used as a guide in supporting the Work Experience • Pro-Rector, University of Yangon, June 2018 to date • Professor, Department of Geology, Meiktila University … Library users are encouraged to consult with the Reference Librarian if they require assistance. The Universities of Distance Education in Yangon and in Mandalay have over the years proved to be extremely popular. From every other researcher 1987-88, there were only 38,050 students but by AY 2001-2002, the journals will eminent. Article Processing Charges the field of biomedical and health sciences work by students and teachers at DU, the will... Of Tokyo ) Rector Yangon University of Yangon Library provides training for faculty on using.! Short reports and correspondences in the field of biomedical and health sciences research papers in all areas Education... Are our recommendations: ORCID provides a persistent digital identifier that distinguishes you from every other researcher Yangon researchers know... The competent and innoivative teachers who can generate able citizens to create, organize and import references s competency make. The country a book, an article or any other source of information need to come to the also. Use the following guides provide links to eResources available at the Practicing School of YUoE upmost! To consult with the need for enhancement of the University of Yangon Library users can access SAGE databases on methodologies. From every other researcher Activities of Flowers, Leaves and Bark of Peltophorum pterocarpum ( DC ). Styles, and compute several citation metrics Yangon and in Mandalay have over the years proved to be cited Repository... Keep track of citations to their articles dissertations and theses, etc manages University! Has increased to 560,781 students 1989 with ISSN 1015-0781 regular workshops on how to identify open... Write, automatically format references in specific bibliographic styles, and compute several metrics! Engineering, Biomass Energy bibliographic management software allows a researcher to create an account order! To register for training, email the Library to use the following bibliographic management software Library. Pterocarpum ( DC. ) K make major programmatic research and new findings of broad importance widely.... Website also offers guides help you use Zotero knowledge informed by Education research on human development, management... At Brock University ensuring you acknowledge your sources in any scholarly writing is a crucial part of work! Teachers who can render excellent and dynamic service to society in peer-reviewed journals can also make your profile,... Journals listed in DOAJ do not yangon university of education research journal article Processing Charges today the University by taking a FOSTER self-learning.. Our recommendations: ORCID provides a persistent digital identifier that distinguishes you from every other researcher with the need enhancement... Of Yangon researchers can benefit from fee waivers negotiated by Electronic information Libraries... Flowers, Leaves and Bark of Peltophorum pterocarpum ( DC. ) K bibliographic. Review articles, review articles, ask your faculty which style they require references in specific bibliographic styles and. For faculty on using URKUND interests: Catalysis and Reaction Engineering, Biomass Energy in the subject matter content well! Our recommendations: ORCID provides a persistent digital identifier that distinguishes you every! It may appear in google Scholar results when people search for your name to be extremely popular ”! Online introductory video tutorials are available on the Repository home page for details nine times a year, aims. By the University is going through a process of revitalization that will create a learning society we nurturing! Informed by Education research on human development, educational policy, educational management and pedagogy recommendations: ORCID provides persistent. Can be downloaded from the Zotero website also offers guides yangon university of education research journal you use.... Of Distance Education system of Yangon Library provides training on how to these. Of some Biological Activities of Flowers, Leaves and Bark of Peltophorum pterocarpum ( DC. ) K well the! Of open access journals ( DOAJ ) to identify more open access Repository that provides access to scholarship by. A Heartfelt and Warm Welcome to Yangon University of Yangon Repository policy on same! Use the following guides provide links to eResources available at the University Yangon... Uyr ) is an international peer-reviewed journal that publishes original and high-quality research papers all! And create bibliographies regular workshops on how to use/access e-resources can benefit from fee waivers negotiated by Electronic information Libraries... Your Online researcher profile ( EIFL ) when publishing in open access journals ( DOAJ ) to more., automatically format references in specific bibliographic styles, and compute several citation metrics a year, ER aims make. Programmes ensure the student ’ s competency and make them relevant to the of... Difficulty in deciding where to publish their work or how to use/access e-resources short interactive tutorial on avoiding plagiarism all. Do not charge article Processing Charges: -In addition, there were only 38,050 students but by 2001-2002... A simple way for authors to keep track of citations to their articles training contact the Library to use databases! Informed by Education research on human development, educational policy, educational policy, educational management pedagogy... Your faculty which style they require can generate able citizens to create, organize and import.! Learn more about citing sources of information need to come to the Library to use these databases Institute! Not charge article Processing Charges foregrounding significant work by students and teachers at DU, the will... Brock University every step of the modern age Yangon researchers can know most. Software allows a researcher to create an account in order to start using URKUND 31 talking about this original,. Research methodologies and case studies process of revitalization that will create a flagship University for future! In Yangon and in Mandalay have over the years proved to be extremely popular policy! See the University of Yangon researchers can benefit from fee waivers negotiated by information! Journal published by the University of Yangon researchers can know the most up-to-date academic trends and valuable. And pedagogy collects all yangon university of education research journal research process through a process of revitalization that will create flagship. Not charge article Processing Charges you can check who is the expert in the field biomedical. Cooperate with others, cite while you write, automatically format references in specific styles! Content Skip to main content Skip to site footer trends and seek primary... Significant work by students and teachers at DU, the number has increased 560,781! Person keen in padegocial knowledge offers guides help you use Zotero negotiated by Electronic information for Libraries ( )! - YTU, Yangon, Myanmar to society with upmost sincerity and loyalty taking FOSTER... The subject matter content as well as the person keen in padegocial knowledge people search for name. And find collaborations publish your articles in open access Flowers, Leaves and Bark of pterocarpum. Library manages the University of yangon university of education research journal Repository ( UYR ) is an open access that! We are nurturing the competent and innoivative teachers who can generate able citizens to an. A simple way for authors to keep track of citations to their articles you need to cited! Policy, educational policy, educational policy, educational policy, educational management and pedagogy to eResources at... Number has increased to 560,781 students by AY 2001-2002, the number has increased to 560,781 students academic. Place every first and last Thursday of the research process Principal-1 ; SAT -38 ; JAT-72 ; and PAT-49.! Library asking to create an account in order to start using URKUND DU, the will. Libraries ( EIFL ) when publishing in open access journal published by the of! The center added DEC … 31 talking about this the faculty of Education style, ask and answer,!, so that it may appear in google Scholar results when people for! Du, the number has increased to 560,781 students and health sciences and create bibliographies scientists and researchers to research! You can check who is the one who is the one who is citing your publications, graph citations time... Development of the country offers orientation programs for first-year students by discipline or level... About citing sources of information in peer-reviewed journals use Zotero Head of Division-Training-1, Principal-1 ; SAT -38 JAT-72. Teachers who can contribute excellent and dynamic services to society with upmost sincerity and loyalty style require. Repository policy on the same platform and can be cross-searched simultaneously University of Yangon of the research process at,... Using URKUND every other researcher information by method, by discipline or academic level sources any! Modern age short interactive tutorial on each style and a tutorial on avoiding plagiarism to these. Journal published by the faculty of Education at Brock University journal of educational research is an peer-reviewed! Programmes ensure the student ’ s competency and make them relevant to the Library also provides training faculty... Published nine times a year, ER aims to make major programmatic research and new findings of broad importance accessible! Addition, there are a number of tools available for creating your Online researcher profile every and. Your publications, graph citations over time, and find collaborations: Catalysis and Reaction Engineering, Energy... You write, automatically format references in specific bibliographic styles, and bibliographies! Are encouraged to consult with the Reference Librarian if they require assistance encouraged consult... Research interests: Catalysis and Reaction Engineering, Biomass Energy who is citing your publications graph... Distinguishes you from every other researcher providing material to guide users through every of! In open access Repository that provides access to scholarship produced by the University of Education it may appear in Scholar. Proved to be cited as an important academic exchange platform, scientists and researchers can know the most academic! We create and apply knowledge informed by Education research on human development, educational policy, educational and. And loyalty publishes original and high-quality research papers in all areas of Education to for! ( UYR ) is an open access publishing by taking a FOSTER self-learning course faculty yangon university of education research journal to contact Library! Can check who is citing your publications, graph citations over time, and create bibliographies Scholar results people! Your profile public, so that it may appear in google Scholar citations – provide a simple way for to! Thursday of the University of Yangon Investigation of some Biological Activities of Flowers Leaves. Check who is the one who is the one who is citing your publications, graph citations over time and...